Tenisová škola Roja je otevřena dětem již od 4 let. S tenisem lze začít již dříve, vždy záleží na zdatnosti dítěte. Naším nejmladším hráčem je v současné chvíli 3,5-letá hráčka.

Horní hranice pro zařazení do tenisové školy je NEOMEZENÁ.

Hlavním cílem naší tenisové školy je všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení základů tenisové techniky.

Tréninky jsou vedeny zábavnou formou, tak aby vzbudily u dětí zájem o tenis. Během výuky používáme mini sítě, dětské rakety, měkké barevné míče a další tenisové pomůcky.

Výuka probíhá individuálně nebo ve skupince čtyř-pěti dětí. Soustředíme se na udržení koncentrace po celou dobu výuky. Trénink začíná celkovou přípravou těla na hru. V praxi to znamená, že se dítě rozběhá, protáhne a zahřeje. Pak následuje trénink postřehu a koordinace ruka-noha. Chytání míčku, rychlý start, střídání směru a dále. To vše musí dítě rychle zvládnout, aby mohlo přistoupit k samotnému nácviku jednotlivých herních prvků s raketou.

Pro hráče navštěvující tenisovou školu pravidelně pořádáme tenisové campy, kde se intenzivně věnujeme tenisové průpravě a přípravě na soutěžní sezonu.

 V současné době je tenisová škola reprezentována 7 družstvy (Minitenis, Babyteam ´´A´´, Babyteam ´´B´´, mladší žactvo, starší žactvo, dospělí ´´A´´, dospělí ´´B´´).